Бух. учет » Страница 4 » Экономическая библиотека онлайн, скачать электронные книги бесплатно - Elobook.Com

Экономическая библиотека онлайн, скачать электронные книги бесплатно

Инвестирование

 

Чтобы получить рейтинг книг - подпишитесь на рассылку

 


Книги По Бизнесу, Маркетингу, Инвестициям Бесплатно!

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте рейтинг самых популярных книг на свой E-Mail:

Ваш E-Mail в безопасности

 

Каталог

Books in english
Анализ и моделирование
Аудит
Аудиокниги
Банковское дело
Бизнес-план
Биржевое дело
Бух. учет
Видеоматериалы
Государственное регулирование
Деловое письмо
Делопроизводство
Деньги и Кредит
Журналы
Защита
Инвестиции реальные
Инвестиции портфельные
Иностранные языки
Информационные технологии
Истории успеха
История эконом.учений
Книги на других языках
Книжный бизнес
Коллекционерам
Консалтинговый бизнес
Контроллинг
Копирайтинг
Лизинг
Логистика
Макроэкономика
Маркетинг, реклама, PR
Математические методы в экономике
Международ. экономика
Менеджмент
Микроэкономика
Мотивация
Налоговая система и налоговый менеджмент
Недвижимость, строительство
НЛП
Обучающие CD, DVD
Оценка бизнеса
Переговоры
Политэкономия
Предпринимательство
Продажи
Психология денег
Развитие интеллекта
Реинжиниринг
Ресторанный бизнес
Риск-менеджмент
Планирование
Словари
Статистика
Статьи
Страхование
Тайм-менеджмент, эффективность
Товароведение
Туристический бизнес
Управление персоналом, HR
Управление проектами
Управленческий учет
Форекс
Финансы
Финансовый менеджмент
Электронная коммерция
Экономика предприятия
Эконометрия
Экономическая теория
Экономическая художественная литература
Юридические аспекты деятельности предприятия
Разное

Вход на сайт

Логин
Пароль
 

Наши партнёры

   
 

 
   

Авторские права

   
 

Все книги на сайте представлены исключительно в ознакомительных целях! На данном сайте представлены исключительно ссылки на другие ресурсы. Авторам, желающим внести поправки, просим связаться с администрацией.

 
   

ТОП-10

Случайные посты

Статистика

   
  HotLog  
   

 

Скачать книги, аудиокниги и видео уроки на тему "Бух. учет" бесплатно

Скирпан О.П., Палюх М.С. "Фінансовий облік" Бух. учет / Финансы
Скирпан О.П., Палюх М.С. "Фінансовий облік"
У навчальному посібнику на основі законодавчих актів і нормативних документів викладено методику ведення фінансового обліку грошових коштів і фінансових інвестицій, необоротних і оборотних активів, біологічних активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат та формування фінансових результатів, складання фінансової звітності на підприємствах агропромислового виробництва різних форм власності і форм господарської діяльності.
В додатках приведений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань для всіх підприємств і організацій, а також для суб’єктів малого підприємництва, форми річної фінансової звітності. Подано список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Фінансовий облік» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації спеціальності «Облік і аудит».
Лучко М.Р., Бенько І.Д. "Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах" Бух. учет
Лучко М.Р., Бенько І.Д. "Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах"
У навчальному посібнику викладений зарубіжний досвід організації та основи методології бухгалтерського обліку. Вперше системно класифіковано спільні та відмінні сторони обліку в різних країнах світу, відображено принципові відмінності у постановці бухгалтерського обліку за кордоном і в Україні. Посібник є актуальним в сучасних умовах реформування бухгалтерського обліку в Україні на базі міжнародних стандартів обліку.
Посібник буде цікавим для керівників і спеціалістів найрізноманітніших галузей народного господарства, які прагнуть організувати свою виробничу й економічну діяльність на рівні, що відповідає міжнародним стандартам. Особливо корисним він буде для студентів, слухачів відділень післядипломної освіти, магістрів та аспірантів, котрі вивчають дисципліну «Облік у зарубіжних країнах».
Зміст книги в повному описі.
коллектив "Теория бухгалтерского учета. Шпаргалка (для мобильника)" Бух. учет

коллектив "Теория бухгалтерского учета. Шпаргалка (для мобильника)"

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Теория бухгалтерского учета».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Теория бухгалтерского учета».

коллектив "Бухгалтерский финансовый учет: Шпаргалка" Бух. учет

коллектив "Бухгалтерский финансовый учет: Шпаргалка"

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.

Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Бухгалтерский финансовый учет».

Заика А.А. "Практика бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия 8.1" Бух. учет

Заика А.А. "Практика бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия 8.1"

Данный курс предназначен  всем бухгалтерам, которые владеют основами работы на компьютере, но хотели бы научиться вести автоматизированный учет. Определенная польза из этого курса будет извлечена и теми, кто ранее не занимался бухгалтерским учетом.

Пирогова А.М., Свиридова Е.И. - "Ресторан, кафе, закусочная. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения" Бух. учет

Пирогова А.М., Свиридова Е.И. - "Ресторан, кафе, закусочная. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения"

В книге рассматриваются основные требования, предъявляемые к предприятиям: от мелких закусочных и до ресторанов класса "люкс", порядок отражения операций в бухгалтерском учете и для целей налогообложения. Особое внимание уделено нестандартным формам обслуживания: шведский стол, выездное обслуживание, летние кафе, а также порядку создания собственной столовой в организации. Подробно освещен вопрос обложения ЕНВД. Материал снабжен большим количеством расчетных практических примеров.

Книга предназначена для руководителей и главных бухгалтеров организаций общественного питания различных форм собственности.

Медведев М.Ю. "Баланс для начинающих" Бух. учет

Медведев М.Ю. "Баланс для начинающих"

Благодаря этой книге вы сможете без посторонней помощи разобраться в алгоритме составления бухгалтерского баланса. Она избавит вас от необходимости запоминать массу сведений и даст основополагающие универсальные знания, с помощью которых вы поймете методологию учета и сможете применять ее в любой ситуации. Информация, представленная в настоящем издании будет доступна даже неподготовленному читателю. В тексте приведены наглядные таблицы и иллюстрации, облегчающие восприятие.

Книга рекомендуется начинающим бухгалтерам, предпринимателям, а также студентам соответствующих специальностей.

Соснаускене О.И. "Учет ценных бумаг и валютных операций" Бух. учет

Соснаускене О.И. "Учет ценных бумаг и валютных операций"

Книга посвящена самым актуальным вопросам в области ценных бумаг и валютных операций. Она знакомит читателей с нормами законодательства в области ценных бумаг, валютного регулирования и валютного контроля, а также с порядком покупки и продажи валюты, импортом и экспортом товаров и другими операциями с иностранной валютой.

Рассмотрены оценки имущества и обязательств в иностранной валюте, особенности учета, налогообложения при импорте и экспорте товаров, исчисление НДС. Подробно описываются виды ценных бумаг, их бухгалтерский и налоговый учет.

Из книги можно узнать о том, как открыть валютный счет в России, как оформить и провести расчеты с иностранными партнерами.

Н.А. Каморджанова, И.В.Карташова "Бухгалтерский учёт. Краткий курс" Бух. учет

Н.А. Каморджанова, И.В.Карташова "Бухгалтерский учёт. Краткий курс"

В учебном пособии лаконично и последовательно изложены вопросы, связанные с организацией бухгалтерского учета, его основными понятиями и принципами, нормативными документами и формами отчетности. Все материалы пересмотрены и переработаны в соответствии с новым планом счетов.

Книга будет полезна не только студентам высших учебных заведений и колледжей, но и тем, кто хочет самостоятельно изучать основы бухгалтерского учета.

Харитонов С.А. "Настольная книга по оплате труда и ее расчету в программе «1С: 3арплата и Управление Персоналом 8»: Практическое пособие" Бух. учет

Харитонов С.А. "Настольная книга по оплате труда и ее расчету в программе «1С: 3арплата и Управление Персоналом 8»: Практическое пособие"

В пособии на основе законодательных актов и нормативных документов подробно, с иллюстрацией на примерах, рассматриваются вопросы оформления приема работника на работу, начисления заработной платы, пособий по социальному страхованию и обеспечению, удержаний из заработной платы.

Значительное внимание уделено вопросам расчета пособий по временной нетрудоспособности, на период отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком. На примере программы 1С: Зарплата и Управление Персоналом (редакция 2.5) показаны возможности современных информационных технологий для автоматизации учета кадров и расчетов по оплате труда.

Бух. учет - скачать книги, аудиокниги и видео уроки на тему "Бух. учет" скачать бесплатно
Copyright © 2007-2016 ELObook.com Экономическая библиотека онлайн.